Βαθμίδα: Δημοτικό/ Γυμνάσιο

Άξονες: Aναγνώριση συναισθημάτων, ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης.

ΠεριγραφήΦτιάχνουμε με τα παιδιά έναν πίνακα συναισθηματικής νοημοσύνης και τον τοποθετούμε στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός καλείται να θέσει τα ερωτήματα τα οποία καθημερινώς οι μαθητές απαντούν, χωρίς όμως να υπάρχει υποχρεωτικότητα. Οι ίδιοι βάζουν χρώματα και φατσούλες στην κάθε μέρα, προσπαθώντας μάλιστα να μετρήσουν από το 1-10 το συναίσθημα και τη διάθεση  που έχουν εκείνη τη στιγμή.

Ερωτήματα που μπορούν να τεθούν είναι τα εξής:

  • τι χρώμα αισθάνομαι σήμερα;
  • πόσο συχνά γελάω σήμερα;
  • πόσο θυμωμένος αισθάνομαι σήμερα;
  • πόσο κουρασμένος αισθάνομαι σήμερα;
  • έχω διάθεση για μάθημα σήμερα;

Γενικές ερωτήσεις

  • όταν οι συμμαθητές μου με διακόπτουν πώς αισθάνομαι;
  • όταν ξεχνάω πράγματα να κάνω, πώς αισθάνομαι;
  • πόσο πραγματικά απολαμβάνω τον εαυτό μου;
  • πώς αισθάνομαι όταν κάνω ‘’λάθος’’;
  • πόσο χαρούμενος/η αισθάνομαι μέσα στην τάξη;

ΑπόηχοςΟ πίνακας αυτός καλεί τους μαθητές, αλλά και τον εκπαιδευτικό να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους. Προωθεί την αυτογνωσία και την ανοιχτή επικοινωνία. Βελτιώνει την έκφραση συναισθημάτων χωρίς φόβο, δηλώνοντας πως όλα τα συναισθήματα είναι καλά, αφού μας δίνουν πληροφορίες πώς να συνεχίσουμε να δρούμε.

Εκπαιδευτικός: Eυστρατία Κλαρνέτατζη

2022-12-02T12:21:03+00:00
facebook youtube