Σχετικά με εμάς 2021-10-14T12:50:24+00:00

ΝΑΙ ΜΠΟΡΩ

Ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί να εμπνεύσει στα παιδιά αξίες ζωής που θα ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους, ώστε να πιστέψουν ότι ΝΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ. Ένα πρόγραμμα που έχει στο επίκεντρο ΤΟ ΠΑΙΔΙ και τον εσωτερικό του κόσμο. Ένα πρόγραμμα ANOIXTO, χωρίς μεθοδολογία, αυστηρή μορφή ή αναλυτικούς, μετρήσιμους στόχους. Ένα πρόγραμμα που μπορεί να δουλευτεί από τον ΚΑΘΕ ΔΑΣΚΑΛΟ, σε ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟ , ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ, αρκεί να το πιστεύει! Κάπως έτσι, ξεκινήσαμε να το εφαρμόζουμε και εμείς στις τάξεις μας, όταν πήραμε τις ανάγκες των παιδιών, τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους και τις κάναμε ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ , ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.

ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ που πραγματευόμαστε αφορούν:

  • Αυτοεκτίμηση
  • Θετική εστίαση
  • Δράση
  • Σύνδεση-Συνεργασία-ΜΑΖΙ
  • Στόχοι- Το όνειρό μου
  • Γνώση-Εξέλιξη
  • Άσκηση-Κίνηση
  • Συγκέντρωση
  • Επιλογή
  • Το κάτι παραπάνω

Οι καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν από εκπαιδευτικούς στα σχολεία της χώρας μας, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν επιστημονικά προγράμματα, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Επίσης, για να έχουν αποτέλεσμα στην εξέλιξη των παιδιών, θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια των πρακτικών στα πλαίσια βιωματικής, ομαδοσυνεργατικής και ολιστικής μάθησης.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες αποσκοπούν στη διάδοση ιδεών, που μπορούν να εμπλουτίσουν τη μαθησιακή διαδικασία, να ανοίξουν παράθυρα στον κόσμο των παιδιών, συνεισφέροντας σε ένα θετικό τρόπο σκέψης.

Για το λόγο αυτό, απαιτείται να έχουν εφαρμοστεί και ο εκπαιδευτικός/εισηγητής να έχει δει την αποτελεσματικότητά τους σε γνώσεις, δεξιότητες ή συμπεριφορές των παιδιών. Τέλος, όσον αφορά την ανάρτηση καλών πρακτικών στο site, θα αναφέρονται το όνομα του παιδαγωγού, το σχολείο, εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ομάδα που την εφάρμοσε και την πηγή έμπνευσης ή προέλευσης της πρακτικής, εφόσον δεν είναι δική του.

Ο συγγραφέας  της πρακτικής εγγυάται ότι δεν προσβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτων. Η ομάδα του ΝΑΙ ΜΠΟΡΩ δεν φέρει καμία ευθύνη σε τέτοια περίπτωση.

facebook youtube