Σήμερα είχα την τιμή να μιλήσω στην Europalso, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών με τίτλο «Πώς Πετυχαίνεις» και πώς αυτό το περνάμε στα παιδιά!

2018-07-16T18:31:52+00:00
facebook youtube